ประวัติการทอเสื่อกก

ภาพเคลื่อนไหว   ประวัติการทอเสื่อกกภาพเคลื่อนไหว

          การทอเสื่อกกมีการทอมาตั้งแต่สมัยปู่ยา ตา ยายประมาณ 60 ปีมาแล้ว โดยทอจากต้นกกสามเหลี่ยม ต่อมาพระที่วัดได้นำพันธ์ต้นกก มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาทดลองปลูกที่ริมหนองน้ำบึงแพง ต่อมาได้มีพัฒนากรเข้ามาร่วมกลุ่มทอเสื่อกกจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นในปี 2521 สมาชิกก่อตั้ง   มี นางสัว สิทธิจันทร์ เป็นประธาน และในปี 2532 ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ส่งวิทยากรมาฝึกอบรมเกี่ยวกับการซอย การย้อมสี การทอ การแปรรูป และการให้ลวดลาด  ในการทอเสื่อกกให้กับกลุ่ม
       ในปี 2524 สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.โกสุมพิสัย คัดเลือกผู้นำ 2 คน คือ นางบุญสัวสิทธิจันทร์ และ นางบัวทอง โพธิรุกษ์ ไปอบรมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทอเสื่อกก เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการทอเป็นเวลา 1 เดือน และนำความรู้ที่ได้รับกลับมาเผยแพร่ให้กับกลุ่มในหมู่บ้านและเป็นวิทยากร ฝึกอบรมการทอเสื่อกกให้กับกลุ่มอาชีพทอเสื่อกกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                              

                                                     

                                             รูปต้นกก

ประวัติของกลุ่มทอเสื่อกก
         การทอเสื่อกก  เกิดขึ้นประมาณ  60  ปีแล้ว  ส่วนใหญ่ทอเสื่อเพื่อใช้สอยในครัวเรือนสำหรับแลกเปลี่ยนกับสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนกันเองในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงโดยเริ่มต้นทอกกสามเหลี่ยม (ต้นผือ)ต่อมาพระที่วัดได้นำพันธุ์กกกระจูด  ( ต้นไหล ) มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาทดลองปลูกที่ริมบึงแพง ผลปรากฏว่าเป็นพืชที่ปลูกได้ผลดี  เจริญเติบโตเร็ว  จึงมีราษฏรในเขตหมู่บ้านแพงนำมาปลูกซึ่งต้นกกกระจูดมีคุณสมบัติที่เหนียว เมื่อทอเป็นผืนใช้งานได้ดี มีความคงทนถาวรมากกว่าการทอจากต้นกกสามเหลี่ยม( ต้นผือ ) ต่อมามีการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพทอเสื่อกกขึ้น

การก่อตั้งกลุ่มทอเสื่อกกตำบลแพง
          ปี 2532  กลุ่มแรก ๆ ที่เกิดขึ้นคือกลุ่มนางสัว   สิทธิจันดา  ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม   ได้มีการส่งวิทยากรเข้ามาฝึกอบรมการทอเสื่อกก  การซอยกก การย้อมสีการออกแบบลายเสื่อกก  ในปี  2542  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย  คัดเลือกผู้นำกลุ่ม  2   คนคือนางบัวสัว   สิทธิจันดา   และนางบัวทอง    โพธิรุกษ์    ไปอบรมการทอเสื่อกกที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี  เกี่ยวกับขั้นตอนการทำจนกระทั่งทอเป็นผืน  และนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่และฝึกให้แม่บ้านในหมู่บ้านแพงได้ปฏิบัติ  กลุ่มทอเสื่อกกตำบลแพง  เกิดขึ้นในปี  2547  จากการฝึกอบรมด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอในการสนับสนุนทุนการก่อตั้งกลุ่ม  50,000  บาท โดยมีนางแสงจันทร์   มูลโพธิ์  เป็นประธานคนแรก  และต่อมาติดภารกิจจึงลาออกและมีการประชุมหลังการจัดตั้งกลุ่มได้เลือกให้นางชวนพิศ  อวบอ้วนเป็นประธานกลุ่มแทน 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: