วิธีการทอสื่อกก

ภาพเคลื่อนไหว  วิธีการทอสื่อกก ภาพเคลื่อนไหว

      1. เตรียมเรือนกี่และฟืมตามขนาดของกกที่เราจะทำ
      2. นำเส้นเอ็นมาสอดตามรูฟืมมามัดกับหัวกี่และท้ายกี่ทั้ง 2 ข้าง
ให้แข็งแรงที่สุด
      3. จากนั้นนำเส้นกกมาพรมน้ำให้นิ่ม
     4. แล้วทำการทอ

 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอ
 

การเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์

       1.เตรียมความพร้อมของโครงกี่ โดยการสำรวจความพร้อมของต่างๆ ว่ามีไม้แต่ละส่วนครบหรือไม่ ในที่นี้ใช้กี่น้อยนาหนังพัฒน์ ซึ่งเป็นโครงกี่ที่ประยุกต์ขึ้นมาใช้เฉพาะของโรงเรียน มีคุณสมบัติคือ ขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก ถอดประกอบ

 2. นำด้ายมาร้อยเข้ากับฟืมและโครงกี่ (การร้อยเส้นด้ายขึ้นอยู่กับลวดลายเสื่อที่วางแผนไว้) โดยนำเส้นกกมาวัดขนาดความกว้างของว่าจะร้อยด้ายกว้างเท่าใด ซึ่งจะวัดห่างจากปลายกกด้านละประมาณ 1 คืบ

ขั้นตอนการทอเสื่อกก

 

    1) นำกกสีต่างๆ ที่ผ่านการย้อมสีหรือกกแห้งสีธรรมชาติ (ขึ้นอยู่กับลวดลายที่วางแผนไว้) ไปแช่น้ำประมาณ 5-10 นาที พอกกนิ่มนำขึ้นจากน้ำ

 

2) นำกกมาวางไว้ด้านที่คนทอถนัด ซึ่งในที่นี้ใช้คนทอเพียงคนเดียว

 

  3) สอดไม้ส่งกกตามลวดลายที่วางไว้จนสุดความกว้างของด้าย แล้วสอดเส้นกกใส่ปลายไม้ดึงกลับคืน ทำลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆ โดยสลับต้น-ปลายกก  จนกระทั่งเต็มผืน  ตัดตกแต่งริมกกให้สวยงาม

 

เอ็นหรือด้ายที่ใช้สำหรับยึด

otop, บ้านแพง,เสื่อกก

เรือนกี่แบบนั่ง
  

สื่อที่ทอกำลังจะเสร็จ

 

 

เมื่อได้ผืนเสื่อที่ทอเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มักนำไปใช้ในการประดับตกแต่ง หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น พื้นหลังนาฬิกา กระเป๋า  กล่องทิชชู และอื่นๆ 

สื่อที่ทอเสร็จแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: