แปรรูปผลิตภัณฑ์

แปรรูปผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านแพง
          รายละเอียดสินค้า เป็นผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมการทอเสื่อกก  พัฒนาแบบเป็นเสื่อปูนั่ง  ที่รองจาน  แก้วน้ำบนโต๊ะอาหาร  ที่นอน    ขนาดกว้าง ๒ เมตร  ยาว ๓ เมตร น้ำหนัก  ๑๐๐  กรัม  รูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแพง  ตำบลแพง  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคามโดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น   ราคา   ๒๒๐ – ๔๕๐   บาท/ชิ้น                                        

          แหล่งผลิต และกำลังการผลิต  กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแพง  หมู่ที่ ๑  ตำบลแพง  อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม  ๔๔๑๔๐   ผลิตได้เดือนละ  ๓๐๐-๔๐๐  ชิ้น                  

          การใช้ประโยชน์  ใช้เป็นของที่ระลึก  และใช้สำหรับการพักผ่อน  ปูนั่ง  นอน  ฯลฯ           การจัดส่งและจำหน่าย  จัดจำหน่าย  ณ  แหล่งผลิต (กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแพง  หมู่ที่ ๑  ตำบลแพง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ๔๔๑๔๐) และศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดมหาสารคาม  ถนนถีนานนท์  ตำบลตลาดอำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

            1.  เสื่อที่พิมพ์แล้วนำมาเย็บต่อเป็นผืนโดยใช้จักรเย็บ
            2.  ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ เช่น ออกแบบกระเป๋าต่างๆ ออกแบบที่รองจานฯลฯ
            3.  นำกระดาษแข็งที่เตรียมไว้แล้วมาตัดแบบตามที่ออกแบบ
            4.  นำเสื่อที่ทอไว้แล้วมาตัดตามแบบที่ออกไว้
            5. นำเสื่อที่ตัดเอาไว้ตามแบบแล้วนำมาเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบเอาไว้

ผลิตภัณฑ์เด่น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

            ถังขยะหรือถังเอนกประสงค์

                                                                     

 

 เสื่อบุฟองน้ำรองนั่ง

 

 

                                           

 

                   

                                                             

  

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: