ยินดีต้อนรับสู่ บ้านแพง

  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MSvUXgZzDwo

วิธีการทอสื่อกกจากต้นกกกลม

 บ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Advertisements